!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Valberedning

Valberedningen lämnar förslag om sammansättning av föreningens styrelse inför årsmötet. Valberedningen består fyra medlemmar, varav en sammankallande.

Valberedning inför 2019 är:

  • Lisbeth Rudemo, sammankallande (Kungsholms Kyrkoplan)
  • Elisabet Sahlberg (Kaplansbacken)
  • Kristina Bolk (Kaplansbacken)

 

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet är det bara att kontakta någon i valberedningen, mejla till valberedning@safiren11.se

Uppdaterad 2018-04-10 av Susanne Zakrisson