!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Förvaltning

Fastighetsskötsel: Driftia
Felanmälan via www.driftia.se eller ring dagtid 08-744 44 33. Skulle något akut uppstå efter klockan 16.00 en vardag eller under en helg, ring då fastighetsjouren på 08-744 09 50. Fastighetsskötaren besöker huset minst två gånger i veckan. Dygnet runt kan felanmälan göras på: info@driftia.se. På egen bekostnad kan du också anlita Driftia om du behöver hjälp med något i din egen lägenhet.

Ekonomisk förvaltare: SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB, telefon 0771-722 722, telefontid måndag-fredag 07.00 - 21.00, e-post kundtjanst@sbc.se. Den ekonomiska förvaltningen omfattar en mängd tjänster som bokföring, avgifts- och hyresavisering, fakturabetalning och bokslut.

Fastighetsförvaltning: Föreningen har ett avropsavtal med Fastighetsägarna om teknisk och juridisk förvaltning. Endast styrelsen kan kontakta förvaltaren.

Hisskötsel: Hissen AB, tel 08-618 48 48

EL mätdatainsamling och behandling: Infometric.

Brf Safiren 11: Styrelsen, brevlåda på Kungsholms kyrkoplan 6
i entrén, e-post styrelsen@safiren11.se