!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Ansökan om medlemskap

 

Innan köp av lägenhet kan godkännas måste du som person godkännas som medlem i föreningen. Normalt sett hanterar mäklaren denna ansökan.

Föreningens styrelse har att ta ställning till den nya medlemmen. Vi hanterar dessa ärenden så snart som möjligt.

Ladda ner och fyll i blanketten nedan. Skicka sedan in den i original till bostadsrättsföreningen. 

 

Avgifter för överlåtelse och pantförskrivning

När Du köper en lägenhet medför det extra jobb både för styrelsen och föreningens ekonomiska förvaltare. Enligt föreningens stadgar kan vi ta ut en avgift för detta merarbete, vilket också är gängse praxis. Därför får Du som köper en lägenhet en räkning från föreningen på 2,5 % av ett basbelopp. En pantförskrivningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet per uttagen pant.

Dokument

Ansokan-om-medlemskap.pdf 2016-01-04