!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Ombyggnad o Renovering

Vad ansvarar Du själv för i fråga om reparationer/underhåll av lägenheten?

Som medlem ansvarar du för att hålla »lägenhetens inre« samt tillhörande utrymmen (vindskontor/källarkontor) i gott skick.

I vår förening har vi inte avsättningsfonder för inre underhåll av lägenheterna, utan varje bostadsrättsinnehavare betalar själv sina egna reparationer. I dokumentet Policy för reparationer och underhåll (se nedan) kan du se vad du ansvarar för och vad föreningen ansvarar för). Se också 28§ i stadgarna, som du hittar under fliken Föreningen.

Vilka åtgärder måste Du ha tillstånd av styrelsen för att få genomföra?

I våra stadgar framgår att Du inte får göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd (se nedanstående blankett Ansökan om tillstånd för ombyggnad). Exempelvis måste Du ha styrelsens tillstånd för att riva en innervägg, bygga om kök eller badrum, flytta radiatorer etc. När det gäller ändringar av planlösningen för lägenheten bör du lämna en ritning till styrelsen. För ombyggnad som rör bärande konstruktioner samt ledningar för vatten, avlopp, gas, värme och ventilation kan det dessutom krävas byggnadstillstånd från Stadsbyggnadskontoret.

Styrelsen har rätt att på lägenhetsinnehavarens bekostnad kräva tekniska intyg samt utse en kontrollant som följer arbetet. Fråga styrelsen om Du är osäker på vad Du får eller inte får göra utan tillstånd!


När du tänker bygga om/renovera: Läs nedanstående information 0ch våra stadgar. 

Det som är markerat i Safirblå färg nedan kan du ladda hem eller öppna som pdf-filer. 

Policy för ombyggnad och renovering

Regler vid ombyggnad och renovering

Ansökan för ombyggnad och renovering

Formulär vid vattenavstängning

Prolines Drift- och skötselinstruktioner

Dokument

Regler vid ombyggnad och renovering 2016-04-24.pdf 2016-04-24
Ombyggnad Ansökan om tillstånd 2016-02-20.pdf 2016-02-25
formular-vattenavstangning-jan2013.pdf 2016-01-04
ombyggnad-policy-2004-11-26.pdf 2016-01-04
Ombyggnad-Proline-2012-04-24.pdf 2016-02-22