!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsföreningen har upplåtit lägenheter till sina medlemmar för ett permanent boende. Bostadsrättsinnehavarna förväntas aktivt delta i föreningens arbete samt värna om sin egen och sina grannars gemensamma fastighet.

Grundläggande är att man själv bor i lägenheten. Föreningen är därför restriktiv vad gäller andrahandsuthyrningar. Andrahandsuthyrning beviljas endast i särskilda fall och ska godkännas av föreningens styrelse. Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning kan tex vara studier på annan ort eller tillfälligt arbete utomlands. Dock gäller alltid att andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad samt att bostadsrättsinnehavaren har för avsikt att åter flytta in i lägenheten efter avslutade studier el dyl.

Den som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand ska inkomma med en skriftlig förfrågan till föreningens styrelse (Använd blanketten nedan). I ansökan ska anges skäl för andrahandsuthyrningen, under vilken tid den ska gälla samt uppgift om alternativ adress och telefon där styrelsen kan nå bostadsrättsinnehavaren under uthyrningstiden. Styrelsen ska också ha uppgifter om vem som ska hyra lägenheten.

Enligt föreningens stadgar §35 punkt 2, kan föreningen säga upp bostadsrättsinnehavare för avflyttning och anse nyttjanderätten som förverkad om lägenheten hyrs ut i andra hand utan styrelsens tillstånd.

 

Korttidsuthyrning, t.ex. av den typ som Sembo eller airbnb erbjuder förmedling av, tillåts i begränsad omfattning under kortare perioder till exempel när man är på semester. Men det kräver som sagt styrelsens godkännande.

Dokument

andrahandsuthyrning-2011-11-20.pdf 2016-01-04