!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

FASTIGHETEN

Funktionalismen är en av modernismens olika yttringar. Arkitekter runt om i världen började under 1920-talet använda helt nya formspråk och förkastade därmed helt traditionellt arkitekturtänkande och de historiska stilarna. Efter Stockholmsutställningen 1930 slog funktionalismen igenom i Sverige. Den fick ett stort genomslag i de nya byggnadsprojekten. 

 Byggnader skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat. De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc). 

Kungsklippan 1935. Bygget pågårKungsklippan 1935, Bygget pågår.
    

Blekholmsterrassen 1940-1945

Blekholmsterrassen mot Kungsklippan och Safiren 11, ca 1940-1945    

 

Blekholmsterrassen mot Kungsklippan och Safiren 11, Januari 2016

Huset Safiren 11 är på över 8000 kvm fördelade på 103 lägenheter och fyra lokaler. Lägenheterna varierar mellan 24 och 200 kvm.
    Egentligen består huset av två sammansatta huskroppar med nio respektive tio våningar. I varje hus finns dubbla hissar vilket var ganska ovanligt på 30-talet.