!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Trivselregler

Vi som bor i en bostadsrättsförening äger och förvaltar tillsammans vår fastighet och vår förening. Vi har således ett gemensamt ekonomiskt intresse av att huset och föreningen vårdas och sköts på bästa sätt. En förutsättning för detta är att vi alla hjälps åt och drar åt samma håll. Om vi följer föreningens stadgar (se fliken Föreningen - Föreningen) och nedanstående enkla trivselregler kan vi alla bidra till att skapa en god grannsämja och att hålla vårt hus och omkringliggande område snyggt och prydligt. Därmed undviker vi onödiga underhållskostnader och får ett välskött hus samtidigt som värdet på våra bostadsrätter ökar.

Allmänna utrymmen – entréer, trapphus, gården, källare och vindar

Belamra inte allmänna utrymmen med mattor, cyklar, barnvagnar, borttagna dörrar, kasserade möbler eller andra andra saker som du vill bli av med. Om du ringer Driftia kan du på egen bekostnad få hjälp med att frakta bort det som du inte vill ha kvar.

Saker som ställs i allmänna utrymmen skräpar inte bara ner utan utgör dessutom en säkerhetsrisk eftersom de kan försvåra en utrymning, särskilt om den genomförs i mörker. Trapphuset är vår nödutgång och räddningstjänstens väg in vid brand eller annan fara.

Lämna inte fimpar utanför entréerna eller på gården.  

Balkonger

Balkonglådor ska hängas på balkongplåtens insida.

Av hänsyn till grannar under dig: Piska/skaka inte mattor, sängkläder eller annat på balkonger/genom fönster.

Vintertid: Ta bort plastmattor från balkonger/altaner eftersom de kan frysa fast och skada betongplattan. Undvik vattenskador genom att hålla balkonger/altaner fria från snö och is. Röj undan så mycket som möjligt från balkongen. 

Buller

Vårt hus är lyhört. Mellan kl. 22:00 och 7:00 gäller följande:
Utför inte reparationsarbeten eller andra verksamheter som orsakar buller.
Använd inte disk- och tvättmaskin.
Dämpa volymen på radio och tv.
Undvik störande vattentappning.
Tänk på att inte smälla igen hissdörrarna.

Endast lågmälda samtal på balkonger och gård på sena kvällar.

När du ska ha en större fest hemma: Informera grannarna i förväg, gärna genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i entrén. Då är de förberedda och har lättare att tolerera ett visst buller.

Ohyra

Upptäcker du att det finns ohyra och skadeinsekter i lägenheten ska detta utan dröjsmål anmälas till styrelsen. Fastigheten är försäkrad hos Anticimex. Om du ringer direkt till Anticimex bör du upplysa om att föreningen genom sin försäkring hos Brandkontoret har ett avtal om sanering mot bostadsohyra.