!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Cykelförråd

Cykelförvaring i Safiren 11

Vårt fina hus, Safiren 11, har några få utrymmen som kan användas för förvaring av cyklar. För att det skall fungera så smidigt som möjligt för alla som använder sin cykel ofta och de som kanske bara tar några turer om året, så bör vi parkera våra cyklar enligt nedan.

 

Märkning

Alla cyklar som förvaras i våra cykelrum skall ha en märkbricka på sig med ägarens lägenhetsnummer. Fler brickor fås via styrelsen eller hämtas i Gamla pannrummet.

 

Utomhus

Föreningen äger ingen mark utanför fastigheten. Vill man parkera utomhus får det därför ske på kommunal mark. Cykelstolpar för möjlighet att låsa fast cykeln finns på Kyrkoplan utanför Stadsarkivet, mellan Kungsklippan 12 och 14 och nere vid kyrkan. Vänligen undvik att låsa fast cykeln i stolparna direkt utanför entréerna. Detta  försvårar för våra grannar med rörelsehinder samt kommunens renhållning.

 

Gamla pannrummet - Ingång Kaplansbacken 5, en trappa ner genom låst dörr. Nyckelbrickan fungerar för alla boende.

I detta utrymme finns förvaringsmöjlighet för minst 50 cyklar. Här förvarar du cykeln som inte används varje vecka hängandes på krokar. I pannrummet finns också en arbetsbänk och lite verktyg för dig som behöver meka med cykeln. Detta utrymme är till både för boende på Kungsholms Kyrkoplan och Kaplansbacken.

 

Kaplansbacken – Ingång Kaplansbacken, gatuplan.

Detta utrymme kan förvara ca 15 cyklar hängandes eller stående på golvet. Främst avsett för boende på Kaplansbacken som cyklar ofta.

 

Kungsholms Kyrkoplan – Ingång via trappan, Kungsklippan 3.

Detta utrymme kan förvara ca 25 cyklar hängandes eller stående på golvet. Främst avsett för de boende på Kungsholms Kyrkoplan som cyklar ofta.