!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Sophantering

I sopnedkastet får vi endast slänga hushållssopor i väl förslutna soppåsar (max 25 liter). Annars blir det stopp. Absolut EJ byggavfall, Bag-in-box, pizzakartonger eller dyl. 

I vår förening sopsorterar vi sedan länge och därmed slänger vi endast hushållssopor i väl förslutna soppåsar (max 25 liter) i sopnedkastet.

Övrigt avfall, t.ex. förpackningar av glas, kartong, bag-in-box (papperskassar från mataffären sorteras som kartong), metall och plast samt tidningar och trycksaker slänger vi i återvinningsstationen uppe på Kungsklippan. Där finns också en batteriholk.

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör samt färgburkar, kemikalier och små elprodukter (max. en mikrovågsugns storlek) lämnar vi till den mobila miljöstationen, som kommer till korsningen Bergsgatan/-Pipersgatan fyra gånger om året (se turlistan på anslagstavlorna i entréerna), eller till en återvinningscentral.

Mat- och frityrolja häller vi i en plastdunk/plastflaska, märkt med innehållet, som vi försluter och lämnar till miljöstationen vid Preem nere på Norr Mälarstrand. Oljor som hälls i avloppet kan orsaka igensatta avloppsrör. Här kan du också lämna glödlampor, färgburkar och kemikalier etc.

Föreningen har ett minimalt grovsoprum. Här kan man slänga visst avfall som ej passar återvinningsstationen. Mer information finns på anslagstavlorna i entréerna.

 

Läs mer om vad, hur och varför vi ska sopsortera på

www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning