!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Tvättstuga

I föreningen finns två tvättsstugor, en på plan 1 på Kaplansbacken och en nere i källaren på Kungsholms Kyrkoplan. Utanför tvättstugorna finns en elektronisk tavla där tvättid kan bokas alternativt via app i telefon eller dator.

  • Dagliga tvättider: 07–10, 10–13, 13–16, 16–19, 19-22.
  • När man skall tvätta så öppnar man tvättstugedörren genom att hålla upp nyckelbrickan mot låssymbolen på den elektroniska bokningstavlan. Detta är viktigt att göra så att man på detta sätt "loggar in" på sin tvättid. Annars kan någon annan boka tiden efter 30 min!
  • Tvättning får endast ske på bokad tid. Den som bokat tid disponerar hela tvättiden ograverat med undantag av torkrummet de första 45 minuterna.
  • Tillträde till torkrummet har man 45 minuter efter avslutat pass så att kläderna hinner torka. Dörren till torkrummet är fortsatt ”analog”, dvs med vanlig nyckel.
  • Har man ej påbörjat sitt pass inom 30 minuter från starttid så avbokas passet automatiskt och det är därmed fritt för någon annan att boka det.
  • Sista passet har åtkomst till tvättstugan fram till första passet nästkommande dag. (Men man skall förstås inte köra några maskiner efter 22.00)
  • Det går att boka ett pass åt gången. När det passet är startat går det att boka ett till.
  • Den som av någon anledning ej får sin tvätt färdig i tid, ska innan tvättpasset går ut kontakta den som har efterföljande tid för lämpliga åtgärder.

Skötsel av tvättstugan:

• Tvättmaskinerna torkas av ovanpå. Påfyllnadsfacken för tvätt- och sköljmedel rengörs.

• Silen i luddlådan bakom tvättmaskinerna lyfts upp och rengörs.

• Torktumlaren torkas av ovanpå. Luddfiltret borstas av. Frontluckan ställs öppen.

• Torkskåpet rengörs inuti och luddfiltret i skåpets tak borstas av.

• Mangeln torkas av. Mangelduken rullas ut i hela sin längd.

• Arbetsbordet torkas ovanpå.

• Golvet sopas och våttorkas.

• Torkrummet rengörs och golvet sopas. Luddfiltret på avfuktnings-aggregatet borstas av och kondensvattnet i hinken under aggregatet töms i toaletten eller golvbrunnen i tvättstugan.

Uppdaterad 2019-01-02