!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Brand och Säkerhet

Säkerheten är viktig för alla som bor i huset. Brand i en lägenhet är en katastrof inte bara för den som bor i lägenheten utan också för kringboende. Vi måste därför se till att skydda våra lägenheter så noga som möjligt.

Se till att installera ett modernt brandlarm. Det är numera lag på att varje lägenhet skall ha minst en brandvarnare. Har du din på plats - se till att kontrollera batteriet minst en gång per år eller om du varit bortrest några dagar (När batteriet håller på att ta slut så börjar larmet "knäppa" tills batteriet är helt slut. Detta pågår några dagar och har man otur är man bortrest just denna period).

Komplettera gärna ditt brandskydd med en brandsläckare och en brandfilt. Brandförsvaret rekommenderar en 6 kg Pulversläckare.

I många lägenheter går din grannes utrymningsväg via din balkong. Se därför till att stegarna som löper från balkong till balkong inte är täckta med blomlådor eller annat som hindrar en snabb utrymning.

 

Nedan finns några äldre men aktuella dokument om hur du skyddar dig och ditt hem på ett bra sätt.

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Den drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB och är en mycket bra källa till information om säkerhet och brandskydd.

Dokument

Radda_liv_o_hem.pdf 2016-01-04
Skydda_dig_och_dina_grannar_mot_brand.pdf 2016-01-04
Skydda_hem_mot_brander.pdf 2016-01-04