!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Hemförsäkring

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Du är ansvarig för brand­ eller vattenskada som uppstår genom ditt eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon i ditt hushåll, någon som gästar dig/annan person som du inrymt i lägenheten eller någon som utför arbete där för din räkning.

Observera att hemförsäkringen vanligtvis inte täcker sådana skador som uppkommer i en bostadsrättslägenhet. Enda sättet att skydda dig från en ekonomisk katastrof om skada uppkommer på ovanstående sätt, är att du kompletterar din hemförsäkring med ett så kallat bostadsrättstillägg.

Kontrollera att du har detta tillägg!

Dokument

safiren_forsakring.pdf 2016-01-19