!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Vinds- och källarförråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd eller källarförråd. Dessa är numrerade. Du ansvarar för lås till detta och att Du inte ställer någonting i korridoren utanför ditt förråd. Bla av brandsäkerhetsskäl får detta ej ske. Föremål som ställts utanför förråd kommer att kastas.