!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Safiren 11

Nattjouren

Safiren 11 stödjer Stockholms Stadsmission viktiga verksamhet "Nattjouren". Detta gör vi genom att ge ett ekonomiskt stöd till Stadsmissionen.

Nattjouren är en uppsökande verksamhet som riktar sig till Stadens mest utsatta medborgare. Målgruppen för Nattjourens hjälparbete är främst missbrukare, psykiskt sjuka och bostadslösa. Nattjouren arbetar genom att söka upp behövande i trapphus, soprum och på gatan för att erbjuda dem hjälp och stöd i den situation de för tillfället befinner sig i.

Som boende i denna fastighet har du, i och med vårt stöd, möjlighet att kontakta Nattjouren om du i eller nära fastigheten finner en människa som av olika skäl inte kan ta hand om sig själv och som behöver hjälp.

Om Nattjouren kontaktas rycker den ut med ett team av hjälparbetare som är vana att möta utslagna eller psykiskt sjuka människor. Nattjouren samarbetar med Polisen, Socialjouren, Stockholms härbärgen, akutsjukvården och tillnyktringsenheten för barn och vuxna. Det gemensamma syftet för majoriteten av Nattjourens uppdrag är att ledsaga människor till "rätt plats för rätt hjälp".

Att kontakta Nattjouren innebär att ta ansvar för att en utsatt människa får chans att få hjälp samt bidra till en trygg och trivsam närmiljö. 

Observera att Nattjouren inte ersätter polis och ambulans. Om en person är allvarligt sjuk eller skadad, alternativt uppträder hotfullt, vänligen ring 112.

Nattjouren arbetar varje natt mellan 15.00 - 02.00 måndag till torsdag samt natt till lördag och söndag 20.00 - 07.00 och nås via telefon

020 - 78 78 60.